Floristika / Ponuka

Paralelnou činnosťou popri nosnom programe realizácie parkových úprav je dodávka rezaných kvetín a ich aranžovania v rôznych formách.
 
Spoločnosť je špecializovaná na hotelové a kancelárske aranžovanie a poskytuje v tejto oblasti dodávky i následný servis.

Jedná sa o pravidelný cyklus a údržbu interiérových rastlín v hoteloch a kancelárskych priestoroch s väčšou či menšou mierou obmeny rezaných i črepníkových rastlín, vrátane kompletného servisu.