Práce s kameňom / Ponuka

V rámci celistvosti realizovaných diel naša spoločnosť poskytuje i drobné stavebné úpravy plôch a dodávku rôznych druhov kameňa vrátane jeho zapracovania vo výrobných cenách priamo z kameňolomov.


Pozrite si cenník