Sadové úpravy / Ponuka

Na základe telefonického kontaktu a dohodnutia stretnutia s firmou navštívi uvedenú plochu na prianie zákazníka projekčný pracovník, ktorý po vypočutí zámeru spoločne navrhne optimálne riešenie. Podľa želania zákazníka sa vypracuje buď osadzovací plán so stručným popisom navrhnutých druhov drevín a doplnkov, v prípade záujmu naša spoločnosť dodá i certifikovaný komplexný projekt.

V prípade realizácie diela, podľa projektovej dokumentácie sa našou firmou jej cena odráta v konečnom zúčtovaní za sadové úpravy. Pre informáciu uvádzame orientačnú cenu za záhradu rozlohy cca 1.000 m2, kde cena konzultácie odborným pracovníkom, vypracovanie štúdie osadzovacieho plánu vrátane kompletnej projektovej dokumentácie predstavuje čiastku do 670,- Eur. Po schválení projektu dochádza k podpisu zmluvy o dielo alebo objednávky a v priebehu 1 týždňa dochádza k realizácii diela.

Pri rozlohe 1.000 m2 je predpokladaná dĺžka prác 7 pracovných dní, keď komplexné záhradné úpravy obsahujú viac-menej tieto štandartne objednávané a realizované úkony:

  • príprava pozemku od náletových drevín a hrubých nečistôt, zemné práce mechanizmom
  • kladenie rozvodov pre automatickú závlahu prípadne budovanie vodnej plochy alebo základov pre drobnú architektúru
  • jemné úpravy pozemku, nivelácia rovín a príprava jám pre výsadbu drevín
  • výsadba solitérnych (vzrastných) drevín a krovitého podrastu, prípadne trvalkových rastlín s následným mulčovaním
  • pokládka kobercového trávnika
  • konečné úpravy vzhľadu záhrady s odovzdaním klientovi po prvom pokosení trávnika

Na uvedené práce poskytuje naša firma záruky 2 roky v prípade dodržania stanovených agrotechnických spôsobov údržby.